A poster have to be like a whore. You are going down the street and you can't see antything but her.

— Henryk Tomaszewski

O panu Henryku i o słowach, które zacytowałem możecie przeczytać tutaj.

Tags: